NaturaWave

Tentang Kami

NaturaWave memulakan langkah pada tahun 2020 dengan sebuah sistem online terkini, mesra pengguna dan pelan pemasaran mampu capai untuk melahirkan insan-insan berjaya yang seterusnya menobatkan NaturaWave sebaris syarikat-syarikat terbaik di dunia.

Menawarkan sebuah gabungan teknologi pemasaran elektronik, network marketing dengan produk-produk semulajadi yang berkualiti serta terbukti bermanfaat kearah masyarakat yang sihat fizikal dan ekonomi.

Kami akan memberi tumpuan kepada pembangunan manusia dari semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang yang berbeza untuk meralisasikan impian semua. Kami juga akan memperkasakan ahli kami melalui latihan yang berkualiti dan perkongsian pengetahuan, menyokong dan menemani mereka pada setiap langkah dalam perjalanan mengembangkan perniagaan mereka.

Kualiti Hidup

NaturaWave menawarkan lebih banyak peluang - kualiti hidup yang lebih baik dan sihat.
Lebih banyak kebebasan masa dan membina kuasa kewangan masa depan yang lebih kukuh, melalui sokongan pelan ganjaran yang memberi pulangan besar kepada mereka yang berusaha.

Rohani dan Jasmani

Di NaturaWave kami mengutamakan kecemerlangan rohani dan jasmani dalam diri insan
dengan memasarkan produk produk yang berkualiti dan mempunyai nilai yang tinggi dari sumber alam semulajadi yang diperlukan oleh semua lapisan masyarakat.

Penyelidikan dan Berinovasi

Kami juga akan memperkenalkan produk produk yang telah menjalani penyelidikan dan berinovasi
bagi memenuhi keperluan harian ahli ahli dalam komuniti NaturaWave.

MISI

Misi kami adalah untuk memperkenalkan dan mengajak lebih ramai masyarakat celik Netcommerce iaitu berbelanja sambil menjana pendapatan di platform eshoppingmall NaturaWave hanya dengan konsep Shop, Share and Earn.

Scroll to Top